Senaste från Oss

Boka Föreläsare

NRs föreläsare har gedigen kunskap i antirasism och föreläser mer än gärna utifrån era behov. Kan med stark känsla berätta om sin flykt genom Europa och om hur det är att leva som ensamkommande i Sverige idag. Kan även föreläsa om antirasim i stort och om utomparlamentarisk organisering.

Läs Mer

Våra Stadgar

Föreningen ska finnas som en plattform för nyanlända i syfte att ge dem verktyg och styrka att kunna höja sina röster. Föreningen ska genomföra aktioner, demonstrationer, seminarium m.m. där de nyanlända ska få plats att göra sina röster hörda. Föreningen ska också delta i aktioner, demonstrationer, seminarium m.m. som andra föreningar/organisationer skapat och där ge plats åt nyanlända.

Läs mer

Hjälp nyanlända in i verksamheter

Du kan själv engagera dig och hjälpa nyanlända in i olika verksamheter. Exempelvis lättare uppgifter, delaktig i verskamheter för att hjälpa truckförare eller andra arbeten.

Bli medlem

Bli stödmedlem i Nyanländas Röster för minst 100kr och få en valfri present från oss.

Läs Mer